Stránky o umění poradního kruhu.

…které, postupně vznikají a jejichž záměrem je propojovat lidi, kteří kruh praktikují, sdílí, tvoří, chtějí jej zažít či jakkoli se o něj zajímají.

Poradní kruh (též kruh sdílení, z anglického The Way of Council) je prastarou formou vědomé komunikace používanou mnoha domorodými kulturami např. pro sdílení příběhů, rozhodování o důležitých záležitostech společenství či řešení konfliktů. Umožňuje vytvořit prostor důvěry, ve kterém je bezpečné být sami sebou a opravdově, bez posuzování naslouchat druhým. Každý hlas je vítán a má tu své jedinečné místo, neboť bez něj by celek nebyl úplný. Učíme se tak jeden od druhého. Zjišťujeme, že moudrost kruhu je víc než součet jeho částí. Dnes se poradní kruh využívá pro napojení či posílení kolektivního vědomí, posílení vztahů a zlepšení komunikace v různých prostředích (pracovní týmy organizací a firem, školy, rodiny, partnerské vztahy, atd.).

Níže sdílíme pohled kvantového fyzika Jana Raka na poradní kruh a kolektivní vědomí:

a když chcete jít dál, můžete třeba věnovat pár minut naší prezentaci v prezi